საჯარო ტრენინგები

Scrum Product Owner

დაზუსტდება

Professional Scrum Master™ (PSM I)

თარიღი 30-31 მაისი

Agile HR

დაზუსტდება

კორპორატიული ტრენინგები

Professional Scrum Product Owner™ (PSPO)

კორპორატიული ტრენინგი