ეჯაილ პრაქტიკოსი

ქეთევან კორინთელი

აქვს გამოცდილება სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიებში მუშაობის ისეთ პოზიციებზე, როგორებიცაა პროექტის მენეჯერი, ბიზნეს ანალიტიკოსი, სკრამ მასტერი. Ბოლო 5 წელია ეჯაილ პრაქტიკოსია და ამჟამად საქართველოს ბანკში იკავებს ეჯაილ ქოუჩის (ჩეფთერ ლიდის) პოზიციას.