ზოგადი

რომელი ორგანიზაცია უფრო ‘ეჯაილია’?

ხშირად სხვადასხვა ორგანიზაციას ერთმანეთს ადარებენ და აფასებენ იმას, თუ სად უფრო კარგი გარემოა სამუშაოდ, რომელია უფრო მეტად ორიენტირებული საკუთარ მომხმარებელზე, რომელი რეაგირებს სწრაფად ცვლილებებზე, ზრუნავს თანამშრომლებზე და ა.შ.  ამ ყველაფრის შეფასება რთულია გარედან და, ხშირ შემთხვევაში, მხოლოდ სუბიექტურ ვარაუდებზეა დაფუძნებული.  აღნიშნულის გარკვევა უფრო მნიშვნელოვანი ხდება განსაკუთრებით მაშინ, როცა სამუშაო შეთავაზებას იღებ რომელიმე კომპანიიდან და გადაწყვეტილება […]