ეჯაილ აკადემია

ეჯაილ აკადემია წარმოადგენს Agile Georgia-ს და Gulua Consulting-ს ერთობლივ პროექტს.  

ეჯაილ აკადემიის მისიაა საქართველოში ეჯაილ პრაქტიკების, მიდგომების და პოპულარული ჩარჩოების პოპულარიზაცია და მათი პრაქტიკული გამოყენებაში მხარდაჭერა. ჩვენი ტრენინგები აგებულია გამოცდილ საერთაშორისო მიდგომებზე და გამიზნულია რეალური, პრაქტიკული გამოცდილების მიღებაზე. ყველა ჩვენი ტრენერი არის პრაქტიკოსი პროფესიონალი და აქვს მრავალმხრივი გამოცდილება ამ სფეროში.

ჩვენ გთავაზობთ რეალურ გამოცდილებაზე დაფუძნებულ ტრენინგებს. ჩვენი გუნდი აერთიანებს პროექტების მართვის,  პროდუქტების განვითარებისა და ეჯაილ ქოუჩინგის ათეული წლების გამოცდილებას ქართულ და საერთაშორისო ბაზარზე. ჩვენი საერთაშორისოდ აღიარებული სასერტიფიკატო სატრენინგო პროგრამები ინდივიდებსა და გუნდებს აძლევს საშუალებას წარმატებისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები შეიძინონ.

რატომ
ეჯაილ აკადემია?

რატომ უნდა აარჩიოთ ეჯაილ აკადემია და ჩვენი პრაქტიკული ტრენინგები

ტრენერები

ყველა ტრენერი არის პრაქტიკოსი პროფესიონალი

ეჯაილ როლები

ჩვენი კურსები მოიცავს ყველა პოპულარულ ეჯაილ ჩარჩოს და როლს

სერთიფიკატები

ყველა კურსი აგებულია საერთაშორისოდ აღიარებულ პროგრამებზე დაფუძნებით და გაიცემა საერთაშორისო სერთიფიკატი

მხარდაჭერა

ჩვენი ტრენერები შენს მხარდაჭერას ტრენინგების შემდგომი ქოუჩინგითაც გააგრძელებენ